Brev nr to fra Buenos Aires – side 6


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

ARSA1060YL000100040011


Transkribert tekst

utenfor den norske sjømandskirke og nogen dage efter fandt et mord sted ikke langt fra det norske sjømandshjem. Men saa ligger jo ogsaa saavel sjømandskirken som sjømandshjemmet i La Boca, byens værste strøk omtrent svarende til Vika i Kristiania, bare meget, meget verre. Sjømandsmissionen har en stor opgave at løse; men den arbeider under noksaa vanskelige kaar. Saavel kirken som hjemmet er i kvalme litet hyggelige lokaler, ja hjemmet er en gammel faldefærdig rønne. Allikevel er husleien rent fænomenal høi. Presten har en liten leielighet i samme hus som kirken og lever svært indskrænket; allikevel har han sin fulde hyre med at greie sig med sin gage 7200 kr. Al ting er overordentlig dyrt her. Men presten her er vel fornøiet og utretter et godt arbeide. Han er gift og har to døtre, tvillinger under et aar. Fruen og tvillingerne reiser idag paa landet. Klimatet her tar dog paa i længden. Welle har vært her i 3 aar og reiser om 1 ½ aar tilbake til Norge.

Det lakker mot paaske. Jeg haaper i alle tilfælle at være fremme paa Syd-Georgia og ha arbeidet igang til paaske. Det blir noget sent; men derved er intet at gjøre. – Jeg husker paasken for et aar siden, da jeg gik og qviet for eksamen, men allikevel var letsindig nok til at ta fjeldtur og i nogen dage glemme eksamensstrævet. Dere skal vel ta en sviptur op iaar ogsaa?

Skrevet på tvers av arket:

Jeg skulde gjerne ta turen med; jeg faar vel i stedet glæde mig over høifjeldsneturen paa Syd-Georgia. – Paaske faar vi jo allikevel ogsaa paa Syd-Georgia; ti paaske-evangeliet er jo det samme der som hjemme i Norge.

Jeg glæder mig nu til at komme frem og ta fat paa arbeidet. Dette halve lediggjængeri i Buenos Aires blir trættende og kjedelig i længden.

Jeg haaper dette brev kommer frem til paaske. Jeg sender mine bedste hilsener til alle hjemme og til mulige paaskegjester med ønsket om en i alle dele god og velsignet paaskefest!

Hils alle kjendte, som maatte spørge efter mig!
Eders
Kristen.
Breve og kort er velkomne.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen