Brev nr to fra Buenos Aires – side 5


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

ARSA1060YL000100040010


Transkribert tekst

Imorgen skal jeg holde et kort opbyggelig foredrag om Jesu herlighet; bakefter vil saa lederen tale. Det vilde være at ønske, at dette arbeide som nu er sat igang ogsaa vilde faa nogen varighet. Det har sikkerlig en stor opgave at løse blandt skandivanerne, som ellers let vil komme til at gaa op i materielt matstrev hernede. – Av mere betydelige nordmænd hernede har jeg truffet den norske minister Christoffersen, som jeg gjorde visit til og som sidste mandag bad mig spise frokost sammen med sig og sin bror, den bekjendte rike Don Pedro Christoffersen. Vi spiste paa byens flotteset restaurant, som ogsaa skal være verdens flotteste. Det var jo litt av en oplevelse.

Jeg kan endnu ikke forlike mig med den spansktalende folkerace. Paa mig gjør den et brutalt og ukultiveret indtryk. Skidne og fæle er ogsaa folk flest. Kun overklassen er elegant klædt og enkelte utfolder endog en overdreven elegance. – Forholdene her nede er endnu noksaa løse. Mord er ikke sjelne. Nogen dage før min ankomst blev en mand dræpt like

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen