Brev nr to fra Buenos Aires – side 4


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

ARSA1060YL000100040009


Transkribert tekst

med nydelige trær paa begge sider; særlig gav søilepoplerne og en egen sort piletrær landskapet en eiendommelig sydlandsk karakter. Desuten var der frugttrær og blomster av mange forskjellige slags. Tiltrods for varmen var det forholdsvis behagelig på floden; der var en liten luftning og desuten hadde vi solseil over os. Vi vendte tilbake til byen om eftermiddagen og var om aftenen i den engelske sjømandskirke, hvor der var en kort gudstjeneste om aftenen. Dette var onsdag i forrige uke. Torsdag var der fastebetragtning i den norske sjømandskirke. Kaptein Woxholdt og pastor Welle talte. – Lørdag holdtes der et indledende møte i «Y M C A»s lokale til dannelse av en skandinavisk avdeling av kr. forening for unge mænd her i Buenos Aires. Det er en dansk ingeniør Ammitzbøl ?? som staar i spidsen for arbeidet. Han er en energisk og foretagsom ung mand og varmt interesserret for det kristelige ungdomsarbeide. Lokale faar avdelingen gratis og grogram for møterne maa skandinaverne skaffe sig?? selv. Til dette første møte hadde der indfundet sig 22, de fleste var danske. Ingeniør Ammitzbøl?? Redegjorde for foreningens program og virkemaate; bakefter var der kameratslig samvær.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen