Brev nr to fra Buenos Aires – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 8. mars 1912 - side 1


Transkribert tekst

HOTEL KAISERHOF de Nicolás Jousten

Buenos Aires, den 8. mars 1912.

Kjære forældre! og søskende!

Som god patriot maa jeg nu i anledning av Roald Amundsens bedrift straks skrive hjem. Jeg kunde næsten fristes til at rope hurra, men det er vel kanske ikke vært, før der foreligger sikre efterretninger. Meddelelserne her er nemlig noget uklare og tildels motstridende. Igaar fortalte en fransktalende belgier mig, at det hadde staaet i aviserne at Scott hadde naaet sydpolen. Det var skade, tænkte jeg, for Roald Amundsen og den norske ekspedisjons skyld. Idag, da jeg sitter og spiser min frokost og ser over «Deutsche La Plata Zeitung» et tysk dagblad som utkommer her, ser jeg til min store forbauselse, at Roald Amundsen har naaet polen, og at telegrammet fra igaar var en misforstaaet og forhastet meddelelse. I Deutsche La Plata Zeitung staar en litt utførligere meddelelse med billeder av Fram, løitnant Nielsen, Scott, Schackleton og Roald Amundsen. – Jeg tar dog ogsaa den herverende engelske avis «The Standard» for

Skrevet loddrett på venstre side av brevet:

P.S. Kan gjerne la dette brev cirkulere ad bibitum til de av familiens medlemmer som ikke kommer hjem i paasken. Jeg sender muligens endnu nogen ord før baaten gaar. D.S.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen