Brev fra Buenos Aires – side 6


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 27. februar 1912 - side 6


Transkribert tekst

ikke paa langt nær op mot det vidunderlige deilige Rio de Janero, som er den vakreste og mest storslagne by jeg endnu har seet. – Det store almindelige folk her er skiddent og fælt at se til. Flere er halvblods indianere. Sproget er spansk, oplysningen liten. Kan man ikke spansk er det vanskelig at greie sig i byen. Engelsk eller tysk er det svært faa som forstaar utover hotellerne. – Presten blir kanske med mig ut en tur utenfor byen imorgen. Iaften skal der være et selskapelig møte i sjømandskirken. Jeg tænker at ta derut igjen da. – Unge mænds kristelige forening har jeg ogsaa tænkt paa at besøke.

Nogen post har jeg endnu ikke faaet. Den gaar antagelig pakket like til postaapneriet på South Georgia. Jeg kan vel derfor neppe gjøre regning paa at faa post, før jeg kommer derned. Litt nyt hjemmefra har jeg dog faaet høre, saaledes f ex om ministerkrisen. Et par skandinaviske blade utkommer her nemlig: «Skandinaven» og Syd og Nord. De indeholder ikke meget men dog det vigtigste.

Jeg kunde nok ha adskillig mere at skrive om, baade om reisen og livet hernede, men det faar være nok for denne gang. – Hils alle kjendte, som maatte spørre efter mig. De bedste hilsener til eder alle

fra eders
Kristen.

Dette brev kan gjerne cirkulere til Trygve, Kristian og Hans.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen