Brev fra Buenos Aires – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 27. februar 1912 - side 3


Transkribert tekst

spansk tjener var alene hjemme. Konsulen var reist paa landet for nogen dager. Den spanske tjener fulgte mig dog til konsulens brors, den rike Don Pedro Christoffersens bolig. Der traf jeg en norsk tjener, som var alene hjemme. Hos ham fik jeg rede paa hvor de norske baate i almindelighet pleiet at lægge til. Like efter middag tok jeg derut til La Brea med trikken og gik langs kaien og saa efter det norske flag. Snart fik jeg øie paa en svensk baat og gik ombord. Der fik jeg rede paa at et seilskib fra Syd Georgia laa like i nærheten. Det het «Tiuka». Jeg gik ombord og fik da rede paa at dampbaaten, som jeg skulde reise med «Harpon» antagelig vilde komme en av de første dage. Jeg fik ogsaa opspurgt hvor den norske sjømandskirke var. Jeg gik derhen og traf baade sjømandsprest Welle og fruen hjemme. Jeg blev da eftermiddagen hos dem. Jeg vidste da nu, at jeg vilde faa noksaa god tid i Buenos Aires og kunde slaa mig til ro. – Mine norske penge hadde jeg dog ikke faaet vekslet endnu. Men den elskverdige vært paa hotellet hadde laant mig 10 peso. (ca 16 kr). Mesteparten av tirsdag frm. Gik med til at faa min bagage fra toldboden til hotellet. – Onsdag aften kom kapteinen paa Tiuka op paa hotellet. Kielland er hans navn. Han var i land, da jeg var ombord. Han bad mig komme paa Compania Argentina de Pesca’s kontor næaste morgen. Han laante mig ogsaa 50 peso til at betale hotel-

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen