Brev fra 5. mai 1914 – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 5. mai 1914 - side 2


Transkribert tekst

skyld. Vi var alle tre sjøsyke paa veien hit igaar. Reiser idag eller imorgen tilbake til Grytviken. – Med engelsk-kurset i Grytviken gaar det jevnt. Det er en 4-5 arbeidere som er noksaa interesserte. – Ellers lever vi som sedvanlig. Hadde de to sidste lørdage konserter i Grytviken, forrige lørdag optraadte sangforeningen og jeg, og sidste lørdag magistrat Wilson samt hans toldbetjent og politimand paa piano, banjo og violin. Det var begge gange festlig og begge konserter var godt besøkt. Kokerierne og transportbaatene begynder at gaa hjem. «Thor I» er den første, «Ocean» kommer længere ut i leksen. Den er ikke kommet med endnu men ventes ned ca 10.-15. d.m. Ellers intet nyt av betydning. – Hils alle kjendte! Nu kan jeg vel snart ogsaa begynde at si: Paa gjensyn!

Med mange hilsener
eders
Kristen.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen