Brev fra 5. mai 1914 – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 5. mai 1914 - side 1


Transkribert tekst

P. T. Husvik Harbour, South Georgia 5. mai 1914.

Kjære forældre!

Jeg befinder mig for tiden i Husvik Harbour på Tønsberg hvalfangeres hvalstation. Kom hit med «Lille Carl» igaar. Det flytende kokeri «Thor I» ligger for tiden og skal nu idag eller imorgen avgaa til Norge, og jeg benytter da anledningen til at sende nogen ord med. Foranledningen til min reise hit er den at jeg gjerne vil faa de andre hvalfangstselskaper interessert i den fortsatte kristelige virksomhet her på South Georgia. Jeg har talt med bestyrerne Bryde for Bryde og Dahls hvalfangstselskap, Berntsen for Tønsberg hvalfangeri og Henriksen for «South Georgia company» (Salvesen, Leith), og de har alle tre lovet at gjøre sin indflydelse gjældende hos selskapets disponenter. Jeg haaper det paa denne maate maa la sig ordne at faa alle norske selskaper til at bidrage med en liten del til prestens løn, og den nye prest vil da bli ansat med forpligtelse til at besøke alle de bidragende stationer. Det vil bli mere tilfredsstillende baade for presten og for hvalfangerne, for presten fordi han derved vil rekke flere mennesker med sin forkyndelse og for hvalfangerne, fordi de i større utstrekning vil faa nyte godt av prestens virksomhet. Jeg har følt det som et hemmende baand i min virksomhet at jeg har været knyttet utelukkende til de to stationer. Jeg haaper nu at min eftermands virkefelt maa bli utstrakt til hele Syd Georgia. – Jeg haaper i dag ogsaa at komme bort til Strømnes harbour og faa tale med bestyrer Sørlle for Sandefjords hvalfangeri og faa ham interessert i samme retning. – Inspektør Hammer er ogsaa med hit fra Grytviken for at se paa stationerne og doktor Kullmann er med for fornøielsens

 

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen