Brev fra 30. september 1913 – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 30. september 1913 - side 2


Transkribert tekst

Fru Esbensen har ogsaa to smaabarn med, smaapiker paa ca. 3 ½ og 5 aar, saa her er ikke stilt ombord. Hun skal være dernede en sæson.

Kirken er ombord og to kirkeklokker er ogsaa med. Jeg glæder mig til at se kirken opsat dernede og høre kirkeklokkene ringe.

Hvordan hadde dere det saa i bryllupet? Jeg var jo ogsaa i bryllup sidste aften jeg var i Kristiania. Det var et stilig, meget festlig bryllup med mange hyggelige mennesker. Men naturligvis vilde jeg meget hellere været med i Kristian og Lauras bryllup. Det lot seg altsaa ikke gjøre. Haaper derfor at høre pr. brev, hvordan dere har hat det.

Noget særlig av interesse har jeg ellers ikke at meddele. Sjømandslivet er jo ensformig, naar man er paa langtur. Den ene dag gaar omtrent som den anden – himmel og hav i det uendelige, kanske en damper eller et seilskib at se nu og da til avveksling. Jeg leser og studerer endel her ombord. Det faar man jo god tid til. Ellers veksler det med skipperskrøner og barneprat. Naar dere næste gang faar høre fra mig er helt uvisst. Det kommer an paa om posten nylig er gaaet fra Syd Georgia, naar vi kommer dit. Er den det, maa dere slet ikke gjøre regning paa at faa høre noget før end under jul.

Hils alle kjente saa meget fra mig

Hjertelig hilsen til eder alle
fra eder
Kristen.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen