Brev fra 30. september 1913 – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 30. september 1913 - side 1


Transkribert tekst

Ombord «Ocean» den 30. sept. 1913

Kjære forældre!

Vi nærmer os Madeira. Kan allerede se øen i det fjerne. Rekker vi frem saa tidlig på eftermiddagen at vi kan faa tat ind kul der, kommer vi til at gaa indom. Jeg faar derfor benytte anledningen til at skrive nogen ord. Jeg sendte brevkort fra Larvik og desuten en postanvisning paa 100 kr. som jeg haaper dere har mottat. Gik fra Larvik fredag den 19. ved 7 tiden om eftermiddagen og hadde saaledes nogen faa timer i byen. Fik saavidt sendt telegram og skrevet nogen faa linjer til Laura. – Hadde pent veir over hele Nordsjøen. Fra Kanalen og over Biskayabugten hadde vi en del undersjø og siden har vi ogsaa hatt litt smaaskvalp, men uveir har vi ikke hatt. Har ikke vært ordentlig sjøsyk engang. Har spist alle maaltider med god appetit og ikke kastet op. Hadde bare litt hodepine de første dagene, da sættingen og rullingene begynte! Kanske jeg saa smaat er begynt at bli litt sjøvand!

Har det forøvrig deilig ombord, spiser godt og sover godt. Deilig, behagelig klimat er det her hvor vi nu gaar, passelig mild behagelig varme med en liten let sjøbris. Men det blir vel snart varmere. Har begge de søndagene jeg har været ombord holdt gudstjeneste for folkene, som har mødt flittig op. Det er for en stor del de samme folkene som har været med før. Her er ogsaa to damer med, som skal til Syd Georgia, nemlig fru Løkke og fru Esbensen. De har begge sine mænd dernede, Løkke er i Grytviken og Esbensen skal være bestyrer i New Fortuna bay.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen