Brev fra 3. juni 1914 – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 3. juni 1914 - side 2


Transkribert tekst

De var ogsaa selv meget taknemmelige.

Hils kjendte, og vær alle hjemme hilset paa det hjerteligste! Paa gjensyn –

Eders
Kristen.

Ekstra informasjon

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen