Brev fra 3. juni 1914 – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 3. juni 1914 - side 1


Transkribert tekst

Grytviken, South Georgia 3. juni 1914.

Kjære forældre!

Sender en hilsen nu med det samme, jeg skal forlate Syd Georgia. «Ocean» ventes hertil imorgen, og kommer antagelig til at avgaa herfra ut paa eftermiddagen. Tre hvalbaater blir ogsaa ifølge med «Ocean» saa vi blir en hel liten flaate.

Præket her i Grytviken baade 1. og 2. pinsedag og holdt 2. pinsedag min avskedspræken for relativt godt hus. – Jeg er glad nu ved at faa overlate dette arbeide til en anden. Det er intet let arbeide at være prest for hvalfangerne, om det end er saa, at jeg har hat mange feststunder hernede. Jeg kommer til at følge min eftermand i arbeidet med de beste ønsker og bønner.

Har de sidste dager været beskjæftiget med at pakke og gjøre mig istand til avreisen. Det er igrunden en fest at pakke, naar det bærer hjemover efter en hard tørn ute i vanskelige forholde. Jeg forlater Syd Georgia med den glædelige overbevisning, at mit arbeide hernede ikke har været forgjæves.

Dette brevet rækker ikke frem saa svært mange dage før mig, tænker jeg. Jeg rekomanderer det, da jeg selv ønsker konvolutten og frimerkerne for kuriositetens skyld.

Veieret har været storslagent vakkert de sidste par dage. Haaper det vil holde sig. Tok igaar avsked med mine engelsk-elever, som det har været en fornøielse at læse med.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen