Brev fra 26. mai 1914 – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 26. mai 1914 - side 3


Transkribert tekst

II

Om aftenen hadde vi saa fest i kirken, der nu ogsaa var blit flagsmykket indvendig med et stort norsk flag som forheng for koret. Jeg foreviste lysbilleder fra Syd Georgia, (magistratens og mine,) medens magistraten spilte for os på orgelet. Da billederne for en stor del var kjendte, trængte de ikke til megen forklaring. Mr. Wilson og hans politimand Mr. Gleadell gav os saa litt musik, violin og orgel og jeg sang nogen sange accompagneret av Mr. Wilson. Jeg holdt ogsaa en kort tale for fædrelandet, hvorpaa vi sang «Ja, vi elsker» unisont. Sekretær Johansen delte saa ut præmierne for idrætsstevnet under stor jubel. Præmierne bestod i sløifer, cigarer og cigaretter. Eferat vi saa atter hadde faaet lidt oplæsning, sang og musik, skiltes vi med bevidsteheten om at ha tilbragt en hyggelig aften. – Sidste søndag (24de,) hadde vi ogsaa en hyggelig aften i kirkens lokale. Om formiddagen hadde vi gudstjeneste som sedvanlig og om aftenen samledes vi om et foredrag om: Norge i 1814, som jeg holdt. Jeg gav i korte træk en oversigt over de vigtigste begivenheter like før og i 1814. Foredraget blev fulgt med megen interesse av arbeiderne. Saa var der musik av en kvartet, bestaaende av: Min organist Marcus (orgel), reparatør Berg (violin), sekretær Johansen (mandoling) og undertegnede (fløite). Vi hadde indøvet tre numre, som klang noksaa godt sammen. Jacobsen læste op nogen humoristiske stykker, og en av arbeiderne, Mørk deklamerte nogen digte. Berg der er en hel liten virtuos gav ogsaa en del numre selv paa violinen. Musikken vagte almen jubel. – Lørdag aften (23de) holdt jeg aftengudstjeneste ombord paa «Ems», det flytende kjøtkokeri, som ligger paa havnen her. Jeg læste ogsaa op endel digte. Mandskapet mødte mandjevnt op, som de gjerne pleier at gjøre ved slike anledninger. Men om søndagen skulde de arbeide og begynde at gjøre sig klar til avreise, saa der kom ikke mange fra Ems til kirken den søndagen. Det har forresten været noksaa almindelig ombord paa Ems at arbeide om søndagen.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen