Brev fra 26. mai 1914 – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 26. mai 1914 - side 1


Transkribert tekst

Grytviken, South Georgia 26. mai 1914

Kjære forældre!

Mange tak for brev av 20/3. Det kom hit med «Ocean» den 14. dennes. Med «Ocean» kom ogsaa samtidig til min store glæde og overraskelse den som skal løse mig av hernede. Det er en ung ca 23- aarig stud. theol. Zwilgmeyer, søn av avdøde sogneprest til Barbu fhv. stortingsmand Zwilgmeyer og er nevø av Dikken Zwilgmeyer. Jeg hadde næsten ikke trodd den nye mand vilde komme ned før til næste sæson i oktober engang. Desto glædeligere var det jo da, at han kom nu, saa Syd Georgia slipper at være presteløst i vinter. Han har ca 2 ½ aar igjen til sin embedseksamen endnu og skal studere ved siden av hernede. Han er ung og uforfærdet, har godt humør, og begge dele kommer godt med hernede. En liten digteraare har han ogsaa. Flere av sine digte har han læst op for mig, og de er virkelig gode enkelte av dem. Dertil er han en meget flink tegner. Lidt liten øvelse i praktisk kristelig arbeide har han jo endnu, men han har et godt lag til at snakke med folk. Hans unge kræfter kommer nok hernede til at bli sat paa em svær prøver. Jeg haaper at han maa holde godt ut, og at baade han selv og hvalfangerne maa faa glæde av arbeidet. – Orderiation er jo ingen absolut nødvendighet for arbeidet hernede. Han kan jo like godt præke i kirken og holde foredrag. De eneste ministerielle forretninger kan jo bli en begravelse en sjelden gang imellem, og en jordpaakastelse tror jeg han uten større samvittighets-skrupler kan

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen