Brev fra 22. mars 1913 – side 6


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 22. mars 1913 - side 6


Transkribert tekst

skyttere. Derfor er produktionen nu betydelig mindre end paa samme tidspunkt ifjor. Med skytterne staar og falder hvalfangstens resultat.

Hjemme feirer dere vel paaske på den gamle maaten, ungdommen en liten tur paa fjeldet og saa hjem igjen til paaskeaften, og saa paaskemorgen koralmusik fra kirketaarnet. Jeg sender nok en liten tanke hjem til det alt sammen. Dette brevet rekker vel saa passe hjem til litt før pinse. Det er kanske derfor tryggest at si: Glædelig pinse med det samme. Det er uvisst naar her atter gaar post. Hilse slegtninge og kjendte, som maatte spørje efter mig samt dem forøvrig som dere tror kunde ha interesse av at faa en hilsen.

De bedste hilsener til hjemmet
fra eders
Kristen.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen