Brev fra 22. mars 1913 – side 5


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 22. mars 1913 - side 5


Transkribert tekst

III.
gripende handling gjorde nok inntryk paa gutterne.

Langfredag formiddag holdt jeg saa gudstjeneste ombord. Den blev holdt i spiserummet for mandskapet forut. Det var det største lokale der fandtes ombord og baade det og de 4 mandskapslugarer ved siden av blev fulde av folk. – Det er noksaa eiendommelig at holde gudstjeneste for disse folk ombord. Det er folk som kanske sjelden eller aldrig har anledning, naar de en sjelden gang er hjemme, falder det dem ikke ind. Desto mere eiendommelig og gripende blir det, naar de en gang faar en gudstjeneste saa at si like ind paa livet av sig, spesielt for sig. Kirken er kanskje blit dem for fjern, men religion og kristendom tror jeg allikevel kanske ikke er dem saa fjern endda.

Langfredag eftermiddag reiste jeg saa tilbake hit til Grytviken, hvor jeg antagelig blir resten av paasken.  Holder gudstejenste her imorgen. Her er jo hovedsognet. Anden dag kommer jeg vel til at holde gudstjeneste  ombord i en av fartøiene paa havnen, enten «Ems»  eller «Nor».

Lever forøvrig fremdeles bare godt. Er fremdeles frisk og rask, og enerboerlivet hernede er igrunden ikke noget eneboerliv. Jeg er blit saa vant til det nu, at jeg trives godt ved det fremdeles. Den nye sekretær Johansen er en ung mand,som der er megen hygge ved. Mr. Prati er her fremdeles og med elektricitetsverket gaar det jevnt fremover. Med fangsten gaar det omtrent som ifjor, kanskje litt daarligere. Med «Pesca» gaar det dog meget daarligere. Det har mistet sin bedste skytter og driver nu med for daarlige

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen