Brev fra 22. mars 1913 – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 22. mars 1913 - side 2


Transkribert tekst

Den følgende dag igjen var endel av os – med bestyreren som chef, paa motorbaattur til nesset paa den andre siden av Morenefjorden. Vi var da borte omtrent hele dagen. Vi hadde det deiligste solskin og sommerveir, kunde ligge i græsset og sole os og kose os ved en kop kaffe kokt i det fri. Hadde ikke en liten kold luftving iblandt mindet os om, at vi var i isregionerne, kunde vi for den sags skyld godt indbildt os, at vi var hjemme i Norge.

Det tyske ekspeditionsskib «Deutschland» som har været en tur nede paa Syd- orkenøerne med meteorologerne til den meteorologiske station der, – har nu ligget her i Grytviken i nogen uker for at losse proviant og saa avgik det til Buenos Aires for et par dage siden. VI var ombord og deltog i et festmaaltid der, magistraten, bestyreren, kapt. Kielland, kapt. Esbensen, doktoren og jeg. De kan faa det til noksaa hyggelig og festlig ombord i en slik skute, men at ligge ombord, indefrosset i isen i aarevis, det maatte nok bli noksaa trist. Deutschland skal dog ut paa en tur til og avgaar herfra antagelig i slutningen av november eller begyndelsen av desember.

De sidste 14 dage har jeg tilbragt væsentlig i «annekset» New Fortune bay. Jeg reiste dit fredag den 7. mars. Drog avgaarde herfra mellem kl 5 ½ og 6 om morgenen. Selv da vi laa i Grytviken havn kunde vi merke adskillig dragsug; men da vi kom utpaa fik vi først merke sjøen for alvor. Nogen hvalbaater stak ut tilsjøs foran os. De første forsvandt snart i graataaken, den sidste kunde vi saavidt se mastetopperne av naar den var nede i bølgedalene og vi var paa bølgetopperne. Men var vi

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen