Brev fra 17. august 1914 – side 8


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 17. august 1914 - side 8


Transkribert tekst

VI
arbeidsforholdene og vankeligheterne i betragtning var det jo naturlig, at man i det kristelige arbeide maatte opleve mange skuffelser og støte paa megen motstand, en motstand der dog mere ytret sig som passiv end som aktiv motstand. Dog hadde man ogsaa i arbeidet mange glædelige opmuntringer, der bar vidnesbyrd om, at arbeidet ikke var uten virkning.

Spør man saa efter arbeidets resultater, er blandt de synlige resultater i første række at nævne kirken, som hvalfanerne lot opføre i Grytviken. Det skurlignende, forsamlingshus, hvori gudstjenesterne holdtes fra april 1912 til december 1913 var litet egnet til at gi gudstjenesterne det rette hjemlige præg. Allerede i løpet av 1912 var tanken om bygningen av en liten kirke oppe i privat konferanse mellem bestyreren for Compania Argentina de Pesca, herr kaptein C.A. Larsen og presten. Denne tanke blev fremlagt for den lille menighet i forsamlingshuset bededag den 18. april 1913. En indsamling blev straks sat igang. Bestyreren tegnet sig straks for kr 5000, de øvrige funktionærer som læge, prest, sekretær, kapteiner og formænd for bidrag fra kr 200 til 150 à 100 og almindelige arbeidere for bidrag fra kr 20 og 10 til kr 5 og 2. Offerviljen var gjennemgaaende stor om der end selvsagt ogsaa var megen motvilje, en endog direkte motstand at møte. Da presten den 27. mai 1913 reiste hjem til Norge for at konferere med arkitekt angaaende tegning og bygning av kirken var der tegnet et beløp av kr 8448,36 og bestyreren hadde garanteret for resten, saa kirkens bygning var sikret.  – Arkitekt A. Kielland leverte tegningen og «Strømmen trævarefabrik» bygget kirken færdig til opsætning. Olsen & søns klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg leverte to kirkeklokker. Alt blev saa fragtfrit ført ned til Syd Georgia med S/S «Ocean», som ogsaa presten fulgte med. Kirken blev færdig til jul og blev 1. juledag indviet under stor deltagelse fra hvalfangerne rundt

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen