Brev fra 17. august 1914 – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 17. august 1914 - side 3


Transkribert tekst

I.
Indberetning
om det kristelige arbeide blant hvalfangerne paa Syd Georgia. 1912 – 1914

Vaaren 1911 averterte endel hvalfangstselskaper paa Syd Georgia efter en «prest og foredragsholder», der skulde holde gudstjenester og foredrag for hvalfangerne dernede. Efter endt teologisk embedsexamen juni 1911 søkte jeg stillingen og blev ut paa høsten 1911 ansat. Efter endt praktisk teologisk examen december samme aar søkte jeg ordinationstillatelse, der blev indvilget, og den 17. januar 1912 blev jeg av biskop dr. A. Chr. Bang ordineret for saa den 20. samme maaned at reise ut for at overta min stilling. Reisen foregik over Buenos Aires, hvor jeg maatte vente over en maaned paa baatleilighet til Syd Georgia. Denne maaned benyttet jeg til i samarbeide med den derværende norske sjømandsprest I. Welle at bli kjendt med den norske sjømandsmissions arbeide og leilighetsvis ogsaa den engelske sjømandsmissions arbeidsmaate.

Den 1. april 1912 ankom jeg til Syd Georgia og optok da mit arbeide blandt hvalfangerne. Min forpligtelse gjaldt særlig at virke blant «Compania Argentina de Pesca’s» og aktieselskapet «Condors» folk i Grytviken og aktieselskapet «Oceans» folk i New Fortuna Bay. Grytviken, der er øens «hovedstad», har ikke saa liten likhet med et nordlandsk fiskevær. Her bor øens britiske magistrat med toldfunktionær og politimand, her bor Compania Argentina de Pesca’s læge og her fik da ogsaa presten sin hovedstation. Arbeidsstyrken i Grytviken varierer fra ca 2 à 300 mand i fangstsæsonen november – mai til vel 100 mand i vinterhalvaaret

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen