Brev fra 16. juni 1913 – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 16. juni 1913 - side 1


Transkribert tekst

K. Löken
PREST & FOREDRAGSHOLDER

S/S «Ocean» den 16. juni 1913

Kjære forældre!

Befinder mig nu ombord i transportfartøiet «Ocean» på veien hjem. Reiste fra Grytviken den 27. mai om aftenen. Imorgen er det altsaa tre uker siden. Hadde adskillig sjøgang de første 3- 4 dage. Første dagen var jeg litt sjøsyk og kastet saavidt op et par gange. Andre og tredie dagen hadde jeg ogsaa nogen fornemmelser, men har siden ikke kjendt noget til sjøen. Første søndagen jeg var ombord var jeg dog ikke synderlig oplagt til at holde gudstjeneste. Igaar og forrige søndag derimot holdt jeg gudstjeneste ombord. – Sidste fredag aften passerte vi linjen, men sydostpassaten har vi hat lige til igaar morges. Nu er vi midt i nordostpassaten. Den friske bris har gjort, at vi ikke har følt synderlig til varmen, men vi er jo endnu ikke mere enn ca 8-9 grader n. b. og den største varme er jo på denne tid av aaret paa ca 20 grader n. b. Dertil kommer at vi har hat noksaa meget overskyet veir, saa solen ikke har faaet slik magt. Vi gaar nu for St. Vincent paa de kapverdiske øer, hvor det er meningen, at vi skal ta ind kul. Derfra blir det da anledning til at levere post, som vil komme før os hjem, da der fra St. Vincent stadig gaar passagerdampere der fører post og gaar med 14 til 16 knobs fart, mens vi gjør bare 8 a 9 knob.

Skrevet loddrett på venstre side av brevet:

18. juni: Netop vel ankommet til St. Vincent. Sender post iland herfra.

Påskrift i blått øverst på brevet:
Hjem for å hente kirken. S.L.
(S.L. er antagelig Signe Løken, Kristens enke)

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen