Brev fra 14. mai 1913 – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 14. mai 1913 - side 3


Transkribert tekst

II.
skulde hat til Buenos Aires. Men saa blir jeg da ogsaa hernede til mai eller juni 1914. Jeg kommer saaledes ikke til at søke stillingen som sjømandsprest i Buenos Aires, en stilling som jeg forøvrig skulde ha god lyst til at prøve, og som jeg muligens ogsaa vilde hat chanser for at faa. Men jeg liker ikke at reise fra halvgjort arbeide hernede. – Dere kan altsaa vente mig hjem engang i løpet av juli, hvis alt gaar godt, og gjøre regning paa at jeg blir hjemme i alfald 4 uker. Jeg reiser med «Ocean» som er kommet til New Fortune bay allerede og gaar, naar den er losset og lastet. Det vil antagelig ta nogen uker endnu.

Med engelskkurset gaar det smaatt nu. En hel del av deltagerne er reist allerede og flere reiser nu med «Thor I» eller «Orwell». Men nogen er der jo igjen, som holder ut, og naar der er flere er det jo lettere at faa lært dem noget som de kan ha nytte av.

Ellers gaar alt sin vante gang. En del av arbeiderne har søkt at danne fagforening, men bestyreren vil ikke anerkjende nogen saadan og følgen er blit at en hel del av arbeiderne skal reise herfra nu. Mange er glad over at komme væk ogsaa nu til vinteren. Det er jo i sæsonen fortjenesten er størst. Saken blir derfor antakelig ordnet i mindelighet mellom begge parter, men en del rivninger har her jo været. Der kom ca 50 nye mand ned med «Harpon» nu sidste gang for at avløse dem som reiser. Disse smaa stridigheter og rivninger har jeg naturligvis holdt mig helt utenfor, da jeg i konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidere helst ønsker at holde mig nøitral. Jeg skal jo være prest for begge parter og tok jeg part for den ene, vilde jeg støte den anden fra mig.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen