Brev fra 14. mai 1913 – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 14. mai 1913 - side 2


Transkribert tekst

Det var høi sjø og Husviks ærendebaat «Matilde» slingret ganske godt, med det generte mig ikke. – Ja det var endog  saa høi sjø at det brøt paa midtfjordsbaaen i Strømnesfjorden, hva det ikke gjør, undtagen sjøen er særlig høi. Men det var jo lyst og klart, saa vi hadde jo ingensomhelst vanskelighet med at finde ind. Lørdag efter middag  (pinseaften,) blev den unge gut begraven under stor deltagelse. Begravelsen var lik de andre begrvelser hernede, saa noget særligt har jeg ikke at berette fra den. Like efter begravelsen var det saa at reise avgårde til Grytviken, hvortil vi ankom netop som det begyndte at mørkne.

Første pinsedag hadde vi en talrig besøkt gudstjeneste her i Grytviken. Der var mange ogsaa fra det flytende kokeri «Thor I» som nu ligger her paa havnen klar til avgang 16. eller 17 mai. Anden pinsedag var jeg saa i New Fortune bay og holdt gudstjeneste der. Reiste frem og tilbake paa dagen; der var tildels høi sjø og noksaa sterk vind. Doktoren var ogsaa med og saa til et brukket ben. Efter alle disse reisene var jeg noksaa træt og hvilte godt ut efterpaa. – Stræver fremdeles med at faa ind penge til kirken. Hos somme gaar det glatt, hos andre litt trægt og motvillig og hos atter andre gaar det aldeles ikke. Kirkens bygning neste sæson er dog allerede sikret. I anledning av kirkens bygning er det mulig jeg kommer til at reise en sviptur hjem og være hjemme nogen uker midt paa sommeren for saa at reise ut igjen i begyndelsen av september. Der blir jo adskillige ting at ordne med. Jeg faar da denne tur istendenfor den jeg egentlig

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen