Brev fra 14. mai 1913 – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 14. mai 1913 - side 1


Transkribert tekst

I.
Grytviken, South Georgia 14. mai 1913.

Cirkulærskrivelse nr 7 1913.
Hjem, Hans, Kristian, Trygve, Prestrud

Kjære forældre og søskende!

Mange tak for brevkort fra Løvsaasen av 22/3 samt kort fra Hans av 4/3 og brev fra Trygve av 12/3. Fra far var der dennegang merkelig nok intet brev eller kort. Jeg tror det er første gang, siden jeg kom herned at jeg har faaet post uten at der har været noget fra far. Men det er jo ikke saa underlig; ti det er jo ikke saa længe, siden forrige post kom. – Siden jeg sidst skrev har jeg været ute og reist noksaa meget. – Var saaledes søndag før pinse i Strømnes harbour og holdt en meget godt besøkt gudstjeneste der. Bestyrer Sørlle og frue er meget elskverdige og gjestfrie mennesker og jeg hadde anledning til at tilbringe lørdag eftm. og søndag sammen med dem. Der er bygget en liten bestyrerbolig med stue, en liten spisestue, et litet kjøkken, samt soveværelse og gjesteværelse, alt sammen hjemlig og koselig indrettet. Bestyrerens 5- aarige lille kvikke datter bidrar ogsaa sit til det hjæmlige præg og muntrer baade forældre og besøkende. Søndag efter gudstjenesten gav bestyreren middag; der var gjester fra de to nabostationer Leith Harbour og Husvik Harbour samt skipperne paa de to fartøier som ligger paa havnen. – Mandag reiste jeg saa til Leith Harbour, hvor jeg var som gjest til onsdag. Da skulde ærendbaaten «Semla» gaa til Grytviken og hente posten, som var kommet med Harpon og jeg passet da paa anledningen til at følge med tilbake. Allerede fredag morgen  maatte jeg imidlertid ut at reise igjen, denne gang til Husvik harbour, hvor en 17- aarig dæksgut ombor i det flytende kokeri «Bucentaur» var død plutselig av tuberkler paa hjernen.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen