Brev fra 12. juli 1914 – side 2


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 12. juli 1914 - side 2


Transkribert tekst

de første dagene, til jeg kommer hjem, saa den ikke løper bort. Den maa jo vænnes til huset. Senere har jeg tænkt at la den bo paa Prestrud, til jeg faar se, hvor jeg selv kommer til at slaa mig ned. Har tænkt at se utstillingen i Kristiania og hadde ogsaa god lyst til at være ne dag paa studentermøtet paa Eidsvold. Maa vel ogsaa i Kristiania orientere mig litt m.h.t. ledige stillinger. – Dere faar da senere underretning om, naar jeg kommer hjem. – Brev til mig kan adresseres til Kristian eller onkel Anders.

Lever ellers i bedste velgaaende og jeg haaper ogsaa dere alle er friske og raske hjemme!

Med hilsen til dere alle og paa gjensyn!

Eders
Kristen.

P.S
jeg er noksaa klædesløs, saa send snarest som il-gods min lysegraa sommerdress adressert til onkel Anders’s forretning, Carl Johans gate 33. Jeg tror dræssen hænger paa loftet.
D.S.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen