Brev fra 12. juli 1914 – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 12. juli 1914 - side 1


Transkribert tekst

Thora Hansens Hotel

Larvik den 12. juli 1914.

Kjære forældre!

Er nu godt og vel ankommet til Larvik og blir her til imorgen, da jeg drar til Sandefjord, hvor jeg skal indom banken for derfra at dra videre til Kristiania. – Kom hit idagmorges ved 6-tiden. Det var en fest at se Norge igjen. Vi kjendte skogduften langt tilhavs. Og selve indseilingen – ja den styrket os i den overbevisning at det er nu intet land i verden som Norge allikevel da! Vi landet i «Hølen»; derfra tok jeg skyss ind til Larvik, en passelig pen liten kjøretur. Kom i god tid til at kunne overvære gudstjenesten i Larviks kirke. Det blev en festgudstjeneste for mig, som ikke har hat anledning til at overvære gudstjeneste i norsk kirke paa snart et aar. – Løitn Kr. Prestrud er her, da en del av flaaten ligger paa havnen; men jeg har ikke faaet tak i ham endnu.

Mesteparten av min bagage sender jeg som fragtegods og jeg haaper, dere tar imot den og opbevarer den indtil videre. Lei to karer til at kjøre den, da den er for tung. for en. Far forbydes paa det strengeste at ta haand i den! Læg ut til jeg kommer hjem, om der er noget at betale. – Min hund «Stella» haaper jeg ogsaa at faa iland, og dersom tillatelse blir git av toldvæsenet dertil, blir den sendt som il-gods til Lillehammer. Jeg haaper dere tar vel imot den og steller godt med den, til jeg selv kommer hjem. Det er tryggest at ha den bundet

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen