Andre brev fra Grytviken – side 7


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 6. mai 1912 - side 7


Transkribert tekst

IIII.
nu omtrent som hjemme i november med sne og regn om hverandre. Skal vi ha nogen hygge maa vi søke den indendørs og det har vi jo nu, saalænge vi har frk. Larsens deilige musik. Men den blir det nok dessverre snart slut paa; ti baade fru og frk. Larsen reiser hjem til Europa, naar «Harpon» nu igjen om nogen uker gaar til Buenos Aires. – Helt uten musik blir vi rigtignok ikke; ti doktor Mathisen, som nu har avløst dr. Michelet, spiller piano omend ikke saa godt som frk. Larsen. Doktor Michelet, som hu har været her i to aar reiser nu hjem igjen og doktor Mathisen overtar hans post her i Grytviken. Det er kjedelig at Michelet skal forlate os, men Mathisen er ogsaa en hyggelig mand, som man kan ha megen hygge av at snakke med. –

Jeg er svært spændt paa at faa høre, hvad resultatet er blit av onkel Kristoffers nye tilbud til Hans angaaende Prestrud. Skal Hans bli gaardbruker faar han snart begynde at tænke paa det nu. Det skulde sandelig glæde mig at se Prestrud i Hans’s hænder.

Dette brev kommer vel neppe frem før en gang i slutningen av juni og da er vel far optat av eksamensstræv Jeg vil derfor ikke plage ham med at at sende mig noget langt brev da med det samme. Kun nogen faa ord er kjærkomne; saa faar jeg høre mere naar ferierne kommer. – Hils nu som sedvanlig alle kjendte, – Krogs, Wold, Kiær «Den lille mission» Ynglingene, dem av lærerpersonalet jeg kjender og for øvrig alle kjendte som maatte spørge efter mig. Sjømandsprest Guldbrandsen kjender jeg rigtignok ikke selv; men hans frues bror, premierløitnant Ljungberg, som er krigsskolekamerat av mig var jeg sammen med i Buenos Aires. – Jeg haaper alle hjemme er likesaa friske og lever likesaa vel som jeg. De bedste hilsener til eder alle

fra eders
Kristen.

Skrevet loddrett på venstre side av brevet:
Jeg haaper Trygve gjør det fin-fint til eksamen og at jeg faar høre fra ham naar han blir færdig!

Skrevet opp/ned øverst på brevet:
Det blir nu atter længe til næste post gaar, kanske 6-7 uker.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen