Andre brev fra Grytviken – side 6


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 6. mai 1912 - side 6


Transkribert tekst

kraftig, at husene ryster. – En eftermiddag jeg var i New Fortuna bay blaaste en mand, som holdt paa at trille kul, ned fra stilladsen og faldt ombord i kuldamperen Cora og forslog sig stygt. En stor tom oljetank av jern blaaste overende og tomtønder blev feiet bortover marken. – Paa Wilbergs og mit værelse staar gardinene ut som fyldte seil, naar vinden staar paa og ret som det er blaaser døren op. – Men dette er jo endnu bare en forsmak paa vinteren. Jo, det er noksaa haarde kaar man lever under hernede. Men allikevel har her ikke været megen sykdom. – En mand ligger nu syk i en av barakkerne. Det er en lammelse som begyndte med benene og har trukket sig opover kroppen. Den er allerede kommet saa langt, at lægerne ikke har meget haap om at han vil staa det over. Jeg har i de sidste 3 dage jevnlig været borte hos ham og talt med ham. Han er nu blit fortrolig med den tanke, at det kan bli døden.  – Det er en herlig gjerning under saadanne forhold at kunne komme med evangeliet.

For øvrig har jeg ikke saa særlig meget nyt at berette. Med læsningen av socialøkonomi gaar det smaatt. Mit arbeide optar mesteparten av min tid. Kun nogen faa skjønlitterære bøker har jeg rukket at læse. Far spør om jeg har Grützmachers: Er det liberale Jesusbillede moderne? Nei, den har jeg nok ikke, og jeg kunde nok ha interesse av at læse den. Det glæder mig at far var blant de 38 paa stiftsmøtet paa Hamar. Jeg tror det er en betænkelig sak med en gang at hoppe ut i en fri folkekirke. Den byr altfor smaa garantier i flere henseender bl a m.h.t. religionsundervisning i skolen og desuten vilde den vel neppe bli hverken en fri kirke eller en folkekirke i dette ords aller egentligste forstand. Men kirkepolitiken faar man nu greie som man vil hjemme for mig. Foreløbig er nu min plads hernede paa Syd Georgia.

Hjemme har dere vel nu den deiligste vaartid med løvspret og fuglekvidder.  – Her har vi intet av den slags. Det er her

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen