Andre brev fra Grytviken – side 4


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 6. mai 1912 - side 4


Transkribert tekst

det koselige hus i New Fortuna bay, hvor bestyreren for «Ocean» L. E. Larsen og hans frue bor. Huset her er indrettet omtrent som et koselig litet norsk hjem. Jeg blev i New Fortuna bay i en uke og holdt da der et foredrag om «Fædrelandskjærlighet» samt gudstjeneste 3. søndag efter paaske. Forøvrig fordrev jeg tiden med at læse aviser og Bulls: Hans Nielsen Hauge samt spille schak med fruen. Stuerten og jeg hadde planlagt en tur indover fjeldene og isbræerne for om mulig at rekognocere veien bortover til Grytviken. Men den dag vi skulde avgaarde var det taake, slut og regn, saa vi maatte opgi turen. – Om aftenen den 31. april kom saa dampbaaten «Lille Carl» for at hente mig tilbake til Grytviken. En mand som var kommet med «Cachalote» dagen før jeg reiste fra Grytviken var død av lungebetændelse. Han var kommet fra det varme klima i Buenos Aires og hadde forkjølet sig paa veien. Saa var det gaaet over til lungebetændelse, der noksaa hurtig hadde gjort det av med ham.  – Om morgenen 1. mai drog jeg da avgaarde med Lille Carl. Det er en bitte liten dampbaat, som mest brukes til at gaa mellem de forskjellige havne her, særlig naar magistrat, doktor eller prest er ute paa reiser for Compania Argentina de Pesca. – Det var klarveir men storm paa sjøen. Jeg stod oppe i styrerummet. Nogen kommandobro er der ikke paa denne lille baat. Vi hadde vinden like imot og sjøen blev høiere og høire. Den slog over baugen og dasket over styrerummet. Jeg blev fugtig paa føtterne, og ærmerne paa min ulster blev saa vaate at det dryppet av dem. Vinden var ogsaa ganske gjennemtrængende. Dog hadde jeg ingen mén av turen. Den tok jo ikke mere end ca 3 timer, saa var jeg fremme i Grytviken i god havn og kunde komme i hus. Jeg kom til Grytviken i 1-tiden, og begravelsen vilde de gjerne ha samme dag kl 4. em. Fra min side var der intet i veien, og alt blev ordnet.

7/5 Kl 4 holdtes da begravelsen under stor deltagelse. Bisættelsen foregik

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen