Andre brev fra Grytviken – side 3


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 6. mai 1912 - side 3


Transkribert tekst

II.
Like efter middag holdtes begravelsen under stor deltagelse fra skibsmandskapet og under dypt alvor. Istedetfor orgeltoner hørtes vindens pipen og istedetfor klokkeklang hørtes dønningernes skvulp mot strandbredden. Graven var lagt ved siden av den forrige. Det strie, stive tussokgræs som vinden slet og rev i var den eneste pryd omkring gravene. – Og rundt omkring stod fjeldene, vilde og forrevne, spidse og takkede, nøkne og golde som tause tilskuere. – Allikevel lød her som hjemme ordet om det levende haap ved graven. –

Om eftermiddagen hadde doktor Michelet fuldt op at gjøre med at undersøke dem av mandskapet, som følte sig syke. Til deres beroligelse kunde doktoren meddele, at han ingen symptomer fandt paa berri=berri. Kun et par feilet litt. En hadde ørebetændelse og en kjærtelsyke. Efter aftens holdt jeg gudstjeneste ombord i «Restitution». Salonen var fyldt av manskapet, som mødte manjevnt frem. Stilfærdige og alvorlige indfandt de sig. Jeg blev slaaet av hvilken motsætning der var fra forrige gang, da et blodig slagsmaal i den samme salon kastet uhygge over dagen. Jeg talte over sidste søndags tekst Joh 21:15-25. Det var rent gripende at se med hvilken opmerksomhet de fulgte. Da gudstjenesten var forbi gik hver stille til sit og doktoren og jeg tilbragte resten av aftenen sammen med den elskværdige og brave bestyrer kaptein Andersen.

Næste morgen sa vi farvel og reiste til New Fortuna bay, ca 4 ½ times bei med hurtiggaaende hvalbaat. Det var særdeles høi sjø. Vinden hadde vært fralands, men snudde sig saa temmelig braat – og saa kogte det op. Jeg maatte da til pers og blev sjøsyk for første gang ombord i hvalbaat. Var sjøsyk de sidste par timer av reisen. – Det smagte da godt at komme frem til

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen