Andre brev fra Grytviken – side 1


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

ARSA1060YL000100040032


Transkribert tekst

I.
Grytviken, South Georgia 6. mai 1912.

Cirkulærskrivelse nr 2
Cirkulerer likegyldig i hvilken orden til: Hans og Kristian, Trygve, Prestrud.

Kjære forældre og søskende!

Far takkes saa meget for breve av 25/2 og 10/3, Marte for brev av 25/2 og Hans og Kristian for breve av 3/3. Jeg fik dem her den 21/4, dagen efterat «Harpon» var gaaet herfra med posten, hvoriblant min cirkulærskrivelse nr 1. Som I vil forstaa, tar posten hitned noksaa lang tid. Det glædet mig at høre, at det staar bra til hjemme og at Kristian er bra i foten igjen. – Nu er vel vaaren kommet for alvor hjemme. – Her slaar nu høsten ind for alvor med regn og storm. Det deilige skiføre som vi hadde en ukes tid like efter midten av april er nu helt strøket bort igjen. Det var likesom bare en forsmak paa vinteren. Nu har vi regn og taake isteden. Vinteren kan vi nok ikke for alvor gjøre regning paa før i juni maaned.

Tiden hernede gaar imidlertid fort. Idag har jeg allerede været hernede i 5 uker. Jeg har hat nok at bestille og da gaar jo tiden. Meget tildels ansvarsfuldt arbeide har jeg hat siden sidst jeg skrev, etpar haarde sjøreiser har jeg ogsaa hat. Baade hvad det alvorsfulde og det strabadsiøse angaar, saa lingner kaldet et haardt sjøkald. – Men lad mig kanske begynde med at fortælle litt mere om i detalj om, hvordan jeg har hat det de sidste 14 dage, siden sidste post gik. Den 21. april, dagen efter Harpons avgang kom «Cachalote» med post fra Buenos Aires. Foruten brevene kom da ogsaa 4 pakker Morgenblade fra Kristian, hvorfor takkes; desuten en pakke fra Lutherstiftelsen med «For kirke og kultur» «Samtiden» Luth. kirketidende

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen