Deceptionøya

Deception Øya, kart


De unike havneforholdene på Deceptionøya gjorde øya til en hovedbase for hvalfangstflåten i Sør-Shetland. Muligheten for isfri havn, og tilgangen på ferskvann året rundt gjorde øya velegnet som hvalfangstbase.

Øya Deception er en av de 11 hovedøyene i Sør-Shetland, en øygruppe som ligger drøye 1000 km fra havnebyen Ushuaía i Argentina og vest for det Antarktiske fastlandet, bare skilt av Bransfieldstredet. Deception ligger nær 62. breddegrad og er innenfor drivisbeltet til Antarktis.

Isfri havn

Deceptionøya er formet av et gigantisk vulkanutbrudd der krateret senere ble oversvømt og dermed dannet en nesten sirkelrund naturhavn; Port Forster. Det eneste innløpet til dette naturlige havnebassenget er et par hundre meter bredt og er ofte sperret av drivis. Den indre del av naturhavnen er isfri året rundt på grunn av den vulkanske aktiviteten.

De unike havneforholdene med mulighet for isfri havn og tilgangen på ferskvann året rundt, gjorde Deceptionøya til en base for hvalfangstflåten i Sydishavet. Storbritannia, som hadde hevdet suverenitet over øya i 1908, regulerte fangsten gjennom utstedelser av konsesjoner og fangstlisenser.

I 1911 fikk Tønsbergselskapet AS Hektor konsesjon for å anlegge en permanent landstasjon på øya.

gc+VESTFOLDARKIVET-Whale-01