Dagboken som gjenstand

Svend Foyns dagbok er en velbrukt liten bok som er innbundet i et mørkebrunt skinnbind. Begge permer har blyantholdere av skinn, og ryggen har opprinnelig hatt seks tversgående gullstriper. Dagboka har en høyde på 16,6 cm og bredde på 11,2 cm.

Her skriver konservator Kaisa Bengtsson om konserveringen av dagboken før den skulle digitaliseres, og om hvordan slike gamle bøker best bør oppbevares.

Konservering av dagboken

Dagboken kom inn til konserveringsverkstedet på grunn av problemet med mugg som delvis skjulte teksten. Den var relativt hel i sitt fine skinnbind, men altså plettet innvendig av fukt og et godt lag mugg. Boken ble lagt under stereomikroskopet for å konstatere hvilken type mugg det var snakk om. Det liknet mest død hvitskimmel. Den blir grå eller svart når den ikke er aktiv mer og er ganske lett å fjerne. Jordslag derimot etterlater det meste av det svarte stoffet. Permene og snittene ble støvsugd først. Muggen satt på de første og siste sidene. Da den ble fjernet med støvsuging og en ganske hard pensel, trådte teksten frem. Den hadde vært delvis skjult under det hårete laget. Mugg vokser inn i sitt medium og etterlater lysere flekker i papiret når den fjernes.

Oppbevaring

Det beste for dagboken er å forsynes med bufret papir på de oppslag hvor det var mugg og fuktflekker. Bufret silkepapir er preparert med basisk kalsiumkarbonat (CaCO₃) og kan derved oppta og nøytralisere de sure produkter som papiret utsondrer. Tiltaket bremser nedbrytningen. Ytterst pakkes dagboken i silkepapir og gis en eske i syrenøytral kartong for å skjerme boken mot støtskader. Klimaet ved oppbevaring skal være tørt og svalt, med tanke på muggskadene. NB. Ved luftfuktighet over 65 % våkner muggen igjen.

svend-foyns-dagbok-hmj

Dagboken før konservering.
Foto: Heidi Meen Johansen


 

Samlingsforvaltningen

Samlingsforvaltningen er en fellestjeneste i Vestfoldmuseene  som bistår museene med forvaltning av gjenstands- og fotosamlinger, nærmere bestemt forebyggende konservering, dokumentasjon av samlingene og oppbevaring i klimastyrte magasin.

Kaisa Bengtsson er utdannet tekstilkonservator ved Kulturvård på Universitetet i Gøteborg. Hun har tidligere arbeidet som biologi- og kjemilaborant og har bred kjennskap til nedbrytningsprosessene i materialene til ulike museumsgjenstander.