Dagboken som dokumentarv

 

logo-Dagbok-etter-Svend-Foy


Svend Foyn (1809–1894) fra Tønsberg var blant den industrielle revolusjonens pionerer i Norge og foregangsmann innen den tekniske utviklingen av moderne metoder for hvalfangsten.

Kombinasjonen av dampdrevne fangstbåter og harpunkanon med granatspiss som Foyn introduserte på 1860-tallet åpnet for fangst av de hurtige og oljerike finnhvalene som finnhval og blåhval. Svend Foyns metode la grunnlaget for den moderne hvalfangsten i global sammenheng.

Hvalfangsten var en viktig næring for Vestfold, men hvalfangsten skapte også ringvirkninger som betød mye for både økonomi og arbeidsplasser. Verftsindustrien fikk et stort oppsving under hvalfangstperioden, men også smedene som laget flensekniver og annet nødvendig fangstutstyr og kolonialhandleren som utrustet fangstflåtene, skapte optimisme og et godt næringsgrunnlag.

Svend Foyn var gjennom egen virksomhet, og ringvirkningene den skapte, med på å bidra til Tønsbergs utvikling. Svend Foyn tok også et sosialt ansvar og bygget blant annet arbeiderboliger for sjøfolk og enker, bedehus og skole for emissærer.

Svend Foyns dagbok er en svært viktig kilde til Foyns virksomhet idet det er bevart svært lite dokumentasjon fra før 1870.