Christensens ekspedisjoner

I sin selvbiografi «Such is the Antarctic» fra 1935 skrev Lars Christensen at drømmen var at hans ekspedisjoner skulle fremme utforskning så vel til sjøs som til lands – så lenge det var forenlig med de praktiske gjøremål.

«I believe that an expedition of this kind might very well combine whaling with the work of investigations, i.e. that the economic outlook, though on a smaller scale, should bear a due proportion to the whaling interest. At the same time, very careful investigations were to be instituted…» (Such is the Antarctic, s. 117, jfr. s. 26).

I 1924 var planene hans tilstrekkelig modne til at han kunne starte planlegging av ekspedisjoner vestover mot Peter I’s øy og østover mot Bouvetøya og Enderby Land.

Ni ekspedisjoner
Lars Christensen utrustet og finansierte i årene 1927-1937 hele ni ekspedisjoner for utforskning av Antarktis. Det startet med hvalbåten «Odd I» til Peter I’s øy, deretter fire ekspedisjoner med ishavsskuta «Norvegia», og endelig fire ekspedisjoner med tankskipet «Thorshavn», der Lars Christensen selv deltok.

Viktig kartlegging
Noen av ekspedisjonene seilte rundt hele kontinentet og kartla store havområder, noen ekspedisjoner hadde med fly. På den fjerde «Thorshavn»-ekspedisjonen ble fotogrammetri tatt i bruk som kartleggingsmetode. I løpet av ti år undersøkte nordmenn hele den antarktiske kysten fra 17º vest til 86º øst med unntak av Enderby Land og Kemp Land og ¼ av sydpolkontinentets kyster bar norske navn. Ved hjelp av luftfotografering og elektrisk opplodding sørget fjerde «Thorshavn»-ekspedisjon for en imponerende forbedring av eldre kart.

Annekteringer for Norge
Resultatet av Christensens virksomhet var de norske annekteringene av Bouvetøya (1927), Peter I’s øy (1929) og Dronning Maud Land (1939).

Les mer om Christensens interesse for og annekteringen av Bouvetøya her.

Tekst: Jan Erik Ringstad, Hvalfangstmuseet

ex-libris-2