Brevsamlingen som dokumentarv

logo-Pastor-Loekens-brevsam


Kristen Løken var den første presten som virket blant hvalfangerne på øya Sør-Georgia i Antarktis, fortrinnsvis på hvalfangststasjonen i Grytviken.

Løken ble ansatt som prest og foredragsholder av Grytvikens stasjonsbestyrer C. A. Larsen, som bekostet brorparten av utgiftene til lønnen fra egen lomme.

Brevene som ble skrevet til foreldrene hjemme i Norge i årene 1912–1914, gir et usedvanlig godt og sjeldent innblikk i livet på hvalfangststasjonene på Sør-Georgia før første verdenskrig.

Løkens brev gjenspeiler både tidens rådende klasseskiller og et formidabelt kulturelt gap mellom prestens bakgrunn og livssyn og det samfunnet som møtte ham på Sør-Georgia.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 8. mars 1912 - side 1

Fra Pastor Løkens brevsamling,
brev datert 8. mars 1912 – side 1

pdf-iconNominasjonen av Hvalfangstarkivene
Les mer om Norges dokumentarv her.