Boksamling på Sandefjord bibliotek

Skipsreder Lars Christensen la stor vekt på å utvikle et fag- og forskningsbibliotek knyttet til hvalfangst.

Boksamlingen befinner seg på Sandefjord bibliotek og er tilgjengelig for publikum i bibliotekets åpningstider. Mer om denne boksamlingen på Sandefjord biblioteks nettside.

Grunnstammen i biblioteket er et forskningsbibliotek etablert i 1920- og 1930 åra, først og fremst av konsul Bjarne Aagaard i forbindelse med hans store verk «Fangst og forskning i Sydishavet». Aagaard hadde over lengre tid carte blanche av skipsreder Lars Christensen til å kjøpe den litteraturen han hadde behov for, men på sine mange reiser bidro også skipsrederen selv til innsamlingen gjennom aktivt kjøp av spesiallitteratur.

Foruten den store samlingen av litteratur relatert til hval og hvalfangst, finnes det blant annet stoff om Arktis og Antarktis, ekspedisjonsberetninger, fauna/dyreliv, oppdagelseshistorie, sjøfart, skipsbygging, norsk historie, vikingtid, håndverkstradisjoner og museologi.