AS Hektor og N. Bugge

Hvalfangstselskapet AS Hektor ble konstituert høsten 1910 etter initiativ av konsul Finn Bugge, med ham selv som disponent. Som disponent for AS Hektor hadde firmaet N. Bugge langt på vei ansvaret for den operative driften av skip og mannskap knyttet til AS Hektors virksomhet.

AS HEKTOR Fra Anne Bugges fotoalbum

AS HEKTOR Fra Anne Bugges fotoalbum

Eierinteresser og konstituering

Hvalfangstselskapet Hektor ble konstituert i 1910 etter initiativ fra konsul Finn Bugge med ham selv som disponent. Året etter trådde Hans Krogh-Hansen inn som kompanjong i firmaet. Etter avviklingen av N. Bugges hvalfangstengasjement på Island i årene opp til 1910, fikk firmaet frigjort kapital og utstyr til å etablere en ny landstasjon på Deceptionøya på Sør-Shetland. Fellesdriften mellom AS Hvalen og AS Hektor fram til 1928 og siden samarbeidet med flere britiske selskaper, kom til å stille virksomheten i en særklasse.

Firmaet N. Bugge, etablert i Tønsberg i 1852, var en familiebedrift med en omfattende virksomhet gjennom flere generasjoner. I internasjonal hvalfangst er firmaet Bugges engasjement enestående.

Det spesielle med AS Hektor, var at selskapet hadde fått tillatelse av britiske myndigheter til å etablere en landstasjon på Deceptionøya på Sør-Shetland.

Dette er den eneste egentlige næringsvirksomhet som er drevet så nær Antarktis. I 1911 startet Hektor etableringen av en hvalfangststasjon på den nordvestlige delen av stranden i Whalers Bay på Deception.

Samarbeid med engelske selskaper

Av skattetekniske grunner blir det i 1932 besluttet å overføre en vesentlig del av Hektors fangstmateriell til britisk flagg. Det skjer gjennom opprettelsen av det britiske selskap Hektoria.

I 1928 ble Hector Whaling Ltd. opprettet i London. Det ble inngått en avtale om at AS Hektor skulle selge sin olje til Hector Whaling Ltd. i en periode på 20 år mot at Hektor Whaling Ltd. dekket AS Hektors driftsutgifter. Hector Whaling Ltd. stod i følge kontrakten kun for salg av olje og som långiver, i tillegg var det et krav at Hektors disponenter skulle sitte i direksjonen i Hector Whaling Ltd. I 1930 ble Nils Ronald Bugge og Harald Krogh-Hansen tatt opp som medeiere i firmaet N. Bugge og ble samtidig meddisponenter for AS Hektor.

Firmaet N. Bugge var også med å danne United Whalers Ltd., London i 1935. United Whalers Ltd. var et datterselskap av Hector Whaling Ltd., som igjen eide aksjemajoriteten i AS Hektor og Hektoria Ltd., London (etablert 1932). Selskapet ble økonomisk svekket og fikk innviklet moratorium i 1932 først for to år, siden forlenget med to nye år til 1936. Etter gjentatte forhandlinger mellom selskapet, kreditorer og norske myndigheter, lyktes det å få gjennomført en rekonstruksjon av selskapet i 1936.

Perioden etter 1945 og nye samarbeidskonstellasjoner

Etter 1946 kom virksomheten vesentlig til å foregå innenfor shipping blant annet med de to motortankene Hektoria og Benguela. Et unntak var sesongen 1948 hvor det ble drevet hvalfangst fra landstasjonen Tetuan i Spansk Marokko. I realiteten var den operative delen av virksomheten til AS Hektor etter 1945 overdratt til en rekke samarbeidspartnere som for eksempel Bugge & Krogh-Hansen. I 1984 blir det gjennomført en fusjon mellom en rekke av Bugge-selskapene herav også AS Hektor, og selskapet ble formelt oppløst i 1985.