Arkivet etter Svend Foyn

Arkivet etter Svend Foyn omfatter over 11 hyllemeter og dekker årene 1842–1904.

Svend Foyns dagbok ble gitt som gave til Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum fra Svend Foyns familie i Tønsberg i mellomkrigsårene. Først i 1985, drøye 50 år senere, fikk Vestfold Fylkesmuseum overført hoveddelen av arkivet etter Svend Foyn. Dette skjedde på initiativ av styret i Svend og Lena Foyns Misjonsfond, og ordningen av de 96 arkivpakkene ble gjennomført før overføringen til museet. En mindre tilvekst kom til museet først på 1990-tallet.

Innholdsmessig er arkivet rikholdig, og ut over å vise etableringen av fangstvirksomheten, viser det også Foyns sterke sosiale engasjement. Arkivmaterialet består fortrinnsvis av korrespondanse og regnskap knyttet til Foyns forretningsvirksomhet, men det finnes også noe materiale av mer privat karakter.

Korrespondansen inneholder fortrinnsvis brev og telegrammer sendt til Foyn. Ut fra brevenes adresser kan man følge Svend Foyns omfattende reisevirksomhet. Det vil finnes brev som er mottatt både i Tønsberg og når han var stasjonert i Finnmark, på Island eller Færøyene. Brevene omhandler alt fra spørsmål om driften av hvalfangststasjonene, til tekniske spesifikasjoner knyttet til utstyr eller for eksempel salg av hvalskjeletter.

Regnskapsmaterialet inneholder dokumentasjon langt ut over det man vanligvis forbinder med regnskapsbilag. Her finnes også mannskapslister, proviant og utstyrslister, avregninger over utført arbeid, hyre- og kjøpskontrakter for å nevne noe.

Spor etter Foyns sosiale engasjement finnes blant annet i kontrakter, anbud og bestillinger knyttet til byggingen av bedehus, sjømannshjemmet og den private borgerskole i Tønsberg. Det finnes dokumentasjon om Svend Foyns Arbeiderboliger og Asylet helt tilbake til 1862 og frem til 1904.

Dagboken var i en årrekke utstilt på museet, men inngår nå i sin opprinnelige arkivmessige sammenheng. Dagboken er katalogført under serie K – Dagbøker.