Arkivet etter Kristen Løken

Arkivet etter Kristen Løken består av en arkivboks og er på 0,1 hyllemeter.

Det lille arkivet inneholder et spennende materiale som forteller ettertiden om «livet sønnafor folkeskikken» (Løkens egne ord om Grytviken og Sør-Georgia) i årene 1912–1914 da han jobbet som stedets prest og foredragsholder.

Arkivet består av personlig korrespondanse, det vil si brevsamlingen på 20 brev som Løken skrev hjem til familien i Norge i disse årene. Av disse er det bevart åtte brev fra 1912, sju brev fra 1913 og fem brev fra 1914.

I tillegg inneholder arkivet en tale fra julaften 1913, det året den nye kirken ble innviet, noe informasjon om kirken, og en åtte siders sluttrapport (innberetning) til Kristianias biskop om det kirkelige arbeidet blant hvalfangerne på Sør-Georgia.

Hvalfangstmuseet (da Sandefjordmuseene) mottok pastor Løkens brevsamling i gave av enken Signe Løken på midten av 1980-tallet. Hun ønsket at materialet skulle gjøres tilgjengelig for forskning om den kirkelige virksomheten på øya. Løken var også en ivrig fotograf og sammen med arkivet fulgte det 134 fotografier etter oppholdet på Sør-Georgia.