Arkivene etter Bugge (Hektor)

Fangstlisensen er del av Bugge-arkivene, det vil si arkivene etter Tønsbergselskapene N. Bugge, F. Bugge, Bugge & Krogh-Hansen, skipsreder N. R. Bugge og AS F. A. Bugge.

Hvalfangstselskapet AS Hektor ble konstituert høsten 1910 etter initiativ av konsul Finn Bugge, med ham selv som disponent. Som disponent for AS Hektor hadde firmaet N. Bugge langt på vei ansvaret for den operative driften av skip og mannskap knyttet til AS Hektors virksomhet. Fangstlisensen inngår derfor i N. Bugges korrespondanse med britiske myndigheter i London og på Falklandsøyene.

Det meste av dokumentasjonen knyttet til virksomheten på Deceptionøya finnes i arkivet etter AS Hektor (14,5 hyllemeter) og arkivet etter firmaet N. Bugge (70 hyllemeter).

Det samlede arkivmateriale knyttet til Bugge-selskapenes virksomhet utgjør til sammen drøyt 140 hyllemeter og dekker perioden 1852 – 2004. Arkivene gir innblikk i både forretningsliv og Bugge-slektens familiehistorie. Her finnes forretningsteft og gründerånd, familiegleder og familiesorg, store kontrakter og velstand, to verdenskriger, depresjonstider og tro på nye muligheter. Åtte av arkivene etter Bugge er ordnet og katalogisert med støtte fra Kulturrådet og Riksarkivaren.

Les mer om Bugge-arkivene på Vestfoldarkivets nettside.