Svend Foyns dagbok

Observasjoner og fangstmetoder
Svend Foyns observasjoner fra fangstfeltet i Nord-Norge la grunnlaget for den moderne hvalfangsten i global sammenheng. Dagboken er fra 1862–1883.

AS Hektors fangstlisens

Hvalfangsten til Antarktis
I 1911 gav britiske myndigheter Hvalfangstselskabet AS Hektor tillatelse til å fange hval i Sør-Shetlandsøyene og etablere landstasjon på Deceptionøya.

Pastor Løkens brev

Brevene fra «sønnafor folkeskikken»
Pastor Løkens brevsamling forteller om hans tre år som prest og foredragsholder i Grytviken på Sør-Georgia i årene 1912–1914.

Theodor Anderssons fotosamling

Blinkskudd fra landstasjonen
Theodor Anderssons fotosamling dokumenterer unike og ulike sider av arbeids- og hverdagslivet ved landstasjonen i Grytviken i årene 1926-32.

DS Norvegias skipsdagbok

Forskning og annektering
I 1927 ble DS Norvegia sendt på ekspedisjon til Antarktis. Skipsdagboken dokumenterer både forskning og annekteringen av Bouvetøya.

AS Kosmos styreprotokoll

Pelagisk fangst
I 1928 bygget Anders Jahre et topp moderne kokeri for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S. Opphalingsslipp og andre nyvinninger gjorde hvalfangsten pelagisk (til havs).